Námorná akadémia vodných skautov

Námorná akadémia pre vás v roku 2020 pripravuje:

Vyškolených ľudí

organizovaných kurzov

%

Vyťaženosť kurzov

Námorná akadémia vodných skautov (NAVS)

=> je tvorená špecializovaným skautským vzdelávacím tímom, ktorý sa zameriava na vzdelávanie a tréning všetkých skautských vekových kategórií so záujmom o rozvoj vodno-skautského programu (alebo jeho prvkov) v domácom oddiely/zbore. Dôraz pri tom kladie na bezpečnosť práce s deťmi a mládežou na vode. Vzdelávanie je v rovnakej miere prístupné všetkým skautom – z vodáckych aj nevodáckych oddielov. NAVS je zriaďovaná Hlavným kapitanátom vodných skautov (HKVS) prostredníctvom Kapitána HKVS pre vzdelávanie, ktorý je v súčasnosti zároveň koordinátorom NAVS.