KURZ VODNEJ ZÁCHRANY

KURZ VODNEJ ZÁCHRANY

Kurz vodnej záchrany je zameraný na nácvik a kondičné precvičovanie záchrany topiaceho, sebazáchrany a dopomoci v bezpečných podmienkach krytej plavárne ako aj teoretickú výuku a kondičné precvičovanie plávania a ďalších zaujímavých tréningových aktivít. Kurz...
KURZ KANOE

KURZ KANOE

Kurzy KANOE sú zamerané na výuku a kondičné precvičovanie techniky plavby na tečúcej vode ako aj nácvik a kondičné precvičovanie záchrany a sebazáchrany a záchrany prevrhnutého plavidla v reálnych podmienkach. Kurz sa robí spravidla počas vodáckej sezóny na tečúcej...
KURZ JACHTINGU

KURZ JACHTINGU

Kurzy JACHTINGU sú zamerané na výuku a rozvoj kompetencií v oblasti plachtenia na vodných plochách. Predovšetkým precvičovanie záchrany, sebazáchrany a záchrany prevrhnutého plavidla v reálnych podmienkach. Plachtenie prebieha najčastejšie na malých rekreačných...
KURZ LODIAR

KURZ LODIAR

Cieľom kurzu LODIAR je rozvoj zručností a znalostí u všetkých účastníkov v remeselných oblastiach. Cieľom je rozvíjať motoriku, znalosť základných remeselných nástrojov, poznanie bezpečnosti práce, prevencie úrazov a otváranie nových nepoznaných možností cez...