Koho potrebujeme? Čo ponúkame?
Tím Námornej akadémie vodných skautov vytvoril databázu skautov zo Slovenska i zahraničia, ktorý majú chuť vzdelávať druhých prípadne majú chuť podať pomocnú ruku pri organizácii takýchto kurzov. pri prihlásení do tejto databázy je dôležité napísať, o čo máš záujem, v čom si dobrý/á. Do tímu hľadáme parťákov na:

– školenie všeobecného skautského kurikula,
– školenie vodáckeho skautského kurikula,
– školenie všeobecnej i vodáckej praxe,
– fundraising (finančný prípadne materiálový),
– grafickú, webovú a PR podporu,
– stravovacie zázemie,
– zdravotnícke zázemie,
– logistické zázemie,
– a podobne.

Ak by si mal otázky neváhaj nás pred registráciou kontaktovať.
Najväčším benefitom je ponuka tzv. „druhého nádychu“. Viacerí z nás už zistili, že vodno-skautská špecializácia je zaujímavý atraktívny program a môže priniesť mnohým zaujímavú skautskú náplň. Možno ťa voda a naše aktivity zaujmú natoľko, že nadobudnuté vedomosti, ktoré sa na teba „nalepia“ pri organizácii takýchto kurzov, budeš môcť zužitkovať vo svojom oddiele, prípadne na svojej roverskej púti. Nesmieme však zabudnúť ani na partiu ľudí, spoločné zážitky, nové kamarátstva, objavovanie nových miest a zákutí. Je toho mnoho. Stačí uchopiť príležitosť „za pačesy“.
Naloď sa k nám! Ako to funguje?
Ak máš chuť pomáhať pri organizovaní rôznych vzdelávacích akcií vodných skautov, stačí keď sa prihlásiš do našej databázy. Pri príprave niektorej zo vzdelávacích akcií ťa následne oslovíme a ty sa môžeš rozhodnúť, či máš čas a chuť pomôcť.
 
Ak si sa už rozhodol/rozhodla, môžeš vyplniť tento FORMULÁR.
Prihlásením sa cez tu zverejnený formulár sa zapíšeš do databázy NAVS. Je to databáza organizátorov pre vzdelávacie akcie Námornej akadémie. To však ešte neznamená, že si sa k niečomu zaviazal. Vyjadril si len vôľu pomôcť a my ťa budeme pri organizovaní kurzu kontaktovať. Ak takúto výzvu prijmeš, staneš sa členom tímu pre konkrétny vzdelávací kurz. Tu už preberáš istú zodpovednosť a už aj od teba bude závisieť, aký parádny kurz skauti a skautky zažijú. Pre daný kurz už komunikujeme len s tými, ktorí výzvu prijali. Po ukončení kurzu sa tím „rozpúšťa“ a môžeš sa tešiť na ďalší kurz v ponuke. Alebo sa môžeš angažovať v doplnkových aktivitách Námornej akadémie vodných skautov, ktoré riešime mimo kurzov.