Kurzy KANOE sú zamerané na výuku a kondičné precvičovanie techniky plavby na tečúcej vode ako aj nácvik a kondičné precvičovanie záchrany a sebazáchrany a záchrany prevrhnutého plavidla v reálnych podmienkach. Kurz sa robí spravidla počas vodáckej sezóny na tečúcej rieke s obtiažnosťou WW1/WW2. Je vhodné, aby sa realizoval opakovane najmä pre tých, ktorí pracujú s deťmi a mládežou na vode a chcú byť nepretržite fyzicky i psychicky pripravení na zásah v krízovej situácii. Predpokladom účasti je predchádzajúca účasť na kurze VODNÁ ZÁCHRANA. Sprievodným cieľom kurzu je popularizácia vodných aktivít a vodno-skautského programu.
Cieľová skupina:
Mladší a starší skauti, rangeri, roveri, oldskauti
Doteraz sme zorganizovali 3 kurzy a vyškolili 46 účastníkov.