Kurz vodnej záchrany je zameraný na nácvik a kondičné precvičovanie záchrany topiaceho, sebazáchrany a dopomoci v bezpečných podmienkach krytej plavárne ako aj teoretickú výuku a kondičné precvičovanie plávania a ďalších zaujímavých tréningových aktivít. Kurz spravidla organizujeme mimo letnej sezóny a odporúčame ho ako opakovaný kurz tým, ktorí pracujú s deťmi a mládežou na vode a chcú byť nepretržite fyzicky i psychicky pripravení na zásah v krízovej situácii.Sprievodným cieľom kurzu je popularizácia vodno-skautských aktivít a vodno-skautského programu.
Cieľová skupina:
Kurz je určený registrovaných členov SLSK, konkrétne pre vekovú kategóriu skauti, rangeri, roveri a dospelí.
Doteraz sme zorganizovali 3 kurzy a vyškolili 49 účastníkov.