Cieľom kurzu LODIAR je rozvoj zručností a znalostí u všetkých účastníkov v remeselných oblastiach. Cieľom je rozvíjať motoriku, znalosť základných remeselných nástrojov, poznanie bezpečnosti práce, prevencie úrazov a otváranie nových nepoznaných možností cez netradičné techniky a postupy, ktoré by mali vyústiť v aktívnejšiu prácu v remeselnej oblasti, tvorivých dielní a podobne.
Vedľajším cieľom je zvýšiť záujem účastníkov o aktívne trávenie voľného času prácou s materiálom pri výrobe vodáckeho vybavenia a rozšírenie takýchto vedomostí a dielní do viacerých kútov Slovenska. A samozrejme starostlivosť o zverený materiál, jeho údržba a opravy.
Cieľová skupina:
Mladší a starší skauti, rangeri, roveri, oldskauti.
Doteraz sme zorganizovali 6 kurzy a vyškolili 92 účastníkov.