Marcus

MUDr. Marek Pleško

Kapitán HKVS pre vzdelávanie, v súčasnosti poverený koordinátor NAVS. Venuje sa inovácii a modernizácii dvoch základných vodno-skautských vzdelávacích modulov – Kormidelníckeho kurzu a Dôstojníckej školy. V lektorskej činnosti sa zameriava na problematiku prístupu k deťom a na zdravovedu. Ako bývalý športový plavec zodpovedá v NAVS za plavecké tréningy. Je absolvent Kapitánskej lesnej školy a Inštruktorskej lesnej školy Stříbrná řeka. Člen Rady pre vzdelávanie Slovenského skautingu, člen tímu Safe Harm (tím venujúci sa prevencii šikany a iným rizikovým javom v Slovenskom skautingu), redaktor časopisu Médium, exkapitán 93. prístavu Tortuga Trenčín. Pracuje ako lekár v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici a je inštruktorom Slovenského červeného kríža.

Juro

Ing. Juraj Vančo

V NAVS má funkciu tímového lídra. Zodpovedá za vedenie tímu, rozdeľovanie úloh a povinností medzi členov NAVS, organizovanie teambuildingových akcií, motivovani a účtovníctvo. Je účastníkom Kapitánskej lesnej školy, bývalý hlavný kapitán HKVS, exkapitán 93. prístavu Tortuga Trenčín. Stál pri zrode Kormidelníckeho kurzu (v roku 2009), z ktorého základov neskôr vznikla Námorná akadémia vodných skautov (rok 2011). V roku 2007 rozbehol vodný skauting v Trenčíne. V rámci NAVS sa zameriava na rozvoj jedinečného konceptu skautských odborností, lektorsky sa venuje organizácii splavu, technike plavby, zásadám bezpečnosti, záchrane a sebazáchrana na pokojnej aj tečúcej vode. V civile je IT odborník pracujúci v Írsku, podniká cesty po Európe a Severnej Amerike (najčastejšie na svojom bicykli).

Trysko

Mgr. Ondrej Odokienko

Je „duchovným otcom“ celej NAVS, iniciátor jej založenia a etablovania do štandardného národného vzdelávacieho systému Slovenského skautingu. Ako zástupca hlavného kapitána HKVS naďalej aktívne participuje na tvorbe atraktívnych vodno-skautských kurzov a tréningov. Rozbehol na Slovensku unikátnu sériu kurzov konštrukcie plachetníc (kurz „Lodiar“). Je aj kapitánom oddielu vodných vĺčat v Banskej Bystrici, spoluzakladateľ 93. prístavu Tortuga Trenčín, bývalý ambassador slovenských vodných skautov a koordinátor siete ambassadorov pri Európskom skautskom regióne. Súčasne sa venuje aj práci s výchovnými cieľmi a inovácii metodiky skautskej výchovy, je taktiež členom viacerých rád Slovenského skautingu a odborným inštruktorom Slovenského skautingu. V civile pracuje ako učiteľ na ZŠ, je muzikant, spevák, divadelník, scenárista, príležitostne aj divadelný režisér.

 

Romča

Romana Kopecká

Vodkyňa trenčianskeho oddielu vĺčat a včielok z 32. zboru Ale Vivo, absolventka Kormidelníckeho kurzu 2009, Dôstojníckeho kurzu 2011 a VLŠ  Baobab. Je študentkou molekulárnej biológie v Brne. Aktívne participovala na organizácii KK2012 a KK2015. Lektorsky sa venuje technikám rozvoja družinového ducha, štruktúre družinoviek, programovým cyklom a etapovým programom. V NAVS tíme zodpovedá za PR a program.

 

 

Karol

Ing. Karol Seidl

Absolvent oboru Záchranných služieb na Žilinskej univerzite. Zameriava sa na bezpečnosť, prevenciu rizikového správania, ako aj na riešenie krízových situácii a poskytovanie prvej pomoci. Z vodáckych tém sa špecializuje na záchranu topiaceho sa, záchranu a sebazáchranu na divokej vode. Absolvent Dôstojníckého kurzu 2013. V súčasnosti kapitán 93. prístavu Tortuga Trenčín.

 

 

Tomáš

Tomáš Patro

Zástupca oddielovej kapitánky v 93. prístave Tortuga Trenčín. Študent informatiky v Prahe. Taktiež má na starosti logistiku a staff. Lektorsky sa venuje skautskej symbolike, štruktúre SLSK a plavebnej legislatíve. Vo voľnom čase sa zaujíma o spôsoby rozvoja fyzických a psychických schopností. Spolu s Miňom nedávno rozbehli vlastné online podnikanie.

 

 

Miňo

Milan Zongor

Zástupca oddielovej kapitánky v 93. prístave Tortuga Trenčín, študent kybernetiky a robotiky v Prahe, ktorý sa špecializuje na skautskú symboliku a vodácke predpisy – predovšetkým na značenie plavebnej dráhy. Zaujíma sa o fyziku a techniku. V tíme NAVS má na povel staff, zodpovedá za prenos materiálu či organizáciu prepravy. Ješ študentom Nexteria leadership academy (viac informácii môžete nájsť tu: http://nexteria.sk/).

 

 

Kit

Bc. Katarína Mertanová

Zástupkyňa oddielového vodcu z 32.zboru Ale Vivo Trenčín, ekonómka bratislavskej skautskej oblasti a študentka ekonomickej žurnalistiky v Bratislave. Absolventka Kormidelníckeho kurzu 2009 a VLŠ Baobab. Jej špecialitou sú globálne témy a práca v tíme. V rámci NAVS zodpovedá za administratívu, komunikáciu so strategickými partnermi, koordináciu projektov a grantov.

 

 

Tete

Tereza Kukučková

Kapitánka vlčiackeho oddielu v 93.prístave Tortuga Trenčín , členka tímu RF, OTAN a študentka animácie výtvarného umenia v Trnave. Má pod palcom vizuál kurzu a lektorsky sa zameriava na rozvoj členov, stupne napredovania a motivačné faktory v skautingu. Rozšírený vodácky výcvik si spravila u českých bratov, absolvovala Dôstojnícku školu 2011 a LŠ Safari. Vo voľnom čase sa zaujíma o dizajn, umenie a rozvoj komunitného života v známej trenčianskej kaviarni.

 

 

Kika

Kristína Rigasová

Vodkyňa skautského koedukovaného oddielu z 93. prístavu Tortuga Trenčín, študentka fotografie v Bratislave, absolventka Kormidelnického kurzu 2012 a LŠ Safari. Jej odbornou tematikou je výchovný systém SLSK a kreatívne aktivity. Vo voľnom čase sa zaujíma o liečivé rastliny a tradičnú medicínu. V tíme NAVS podporuje programovú a PR sekciu.

 

 

Vlk

Matúš Gago

Dlhoročný skaut z Trenčína, študent designu a strojného inžinierstva v Brne, absolvent Kormidelníckeho kurzu 2009 a Dôstojníckeho kurzu 2011. Správca webovej stránky a dôležitá súčasť PR tímu. Vo voľnom čase hrá na gitaru a skúma svet pre budúce podnikanie.